.
IMAN's family

Haji Sulaiman @ Iman dikenali juga sebagai Datu Tunggal, mempunyai 3 orang isteri.

1. Salmah - mendapat 3 anak iaitu:-

(A) Sayangan + Ali
(B) Manah + (a) Gunalan (b) Datu Raya
(C) Kemad + (a) Indau (b) Bidah

2. Bainah - mendapat 5 anak iaitu:-

(A) Nurinah + Datu Salin
(B) Apul + (a) Tianum (b) Saudah (c) Timbangan
(C) Salina + Saidan @ Yassin
(D) Simbad @ Omar + Salin
(E) Tiana (meninggal semasa kecil)

3. Kanang - mendapat 3 anak iaitu:-

(A) Pandian + Sabanah
(B) Landungan + Masi
(C) Sirungan + Mukim